Brugsanvisning af PIC print i AP2000 med Digitalfront


Denne beskrivelse passer til software revision 1.04 dato 25 Aug 2000. Andre revisioner


Skift effekt på pil op/ned
Start hukomelses scanner på pil op/ned
Vælg pilot toner på taster 1, 2, 3, 4, 5 (denne funktion er ikke aktiveret endnu)
Vælg display lysstyrke på pil op/ned, i 7 levels, display skriver talet
Gem aktuel frekvens på knap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, både sender og modtager frek gemmes.


Repeater åbner tone på 1750 Hz, Sender i 1 sek for hvert tryk.
Forskelige repeatere skal have enten 1, 2 eller 3 tryk.


Kort tryk frek 12.5Khz op.
Hold knap inde for at løbe frek hurtigt igennem op.


Kort tryk frek 12.5Khz ned.
Hold knap inde for at løbe frek hurtigt igennem ned.


indtast Modtager frekvensen ( der sendes også på denne frek )
indtast Sender frekvensen ( der modtages på før indtastede frek )


SIMPLEX mode
REPEATER spacing
REVERS repeater spacing
Display indikering svarer til tekst placeringen på knappen.


Squelch åbnes og dæmpet støj kan høres, hvis en station modtages skruges der automatisk op for lyden,
Derfor kan der OGSÅ scannes med Squelch åben.


Tænd og sluk for radioen.

Når en station modtages, lyser det sidste punktum i displayet,
Derved kan man let se når man lige har åbnet en repeater,
Dette kan jo ikke altid høres hvis man er meget tæt på.

Inde i MENU - LED display lysstyrke, er extra settings gemt:
0 knap udskriver software revisionen.
1 knap og 2 knap er hemelige funktioner.