Brugsanvisning af PIC print i AP2000 med DigitalfrontDenne beskrivelse passer til software revision 1.06 dato 28 Aug 2000. Andre revisioner


Skift effekt på pil op/ned
Start hukommelsesscanner på pil op/ned
Vælg display lysstyrke på pil op/ned, i 7 niveauer. Displayet skriver tallet.
Gem aktuel frekvens på de 10 tal-knapper. Både sender og modtager frek. gemmes.


Repeater åbner tone på 1750 Hz, Sender i 1 sek for hvert tryk.
Forskellige repeatere skal have enten 1, 2 eller 3 tryk.


Kort tryk skifter frekvensen 12.5Khz op.
Hold knap inde for at løbe frek. hurtigt igennem.
Trykkes der under sending (TX), skiftes til HI-POWER, uden indikering i display.


Kort tryk skifter frekvensen 12.5Khz ned.
Hold knap inde for at løbe frek. hurtigt igennem.
Trykkes der under sending (TX), skiftes til LO-POWER, uden indikering i display.


Indtast modtagerfrekvensen ( der sendes også på denne frek )
Indtast senderfrekvensen ( modtagerfrek. forbliver uændret )


SIMPLEX mode
REPEATER spacing
REVERSE repeater spacing
Display indikering svarer til tekstplaceringen på knappen.


Squelch åbnes og dæmpet støj kan høres. Hvis en station modtages, skrues der automatisk op for lyden.
Derfor kan der OGSÅ scannes med Squelch åben.


Tænd og sluk for radioen.

Når en station modtages, lyser det sidste punktum i displayet.

Inde i MENU - LED display lysstyrke, er ekstra funktioner gemt:
Knap "0" udskriver software revisionen.
Knap "1" og "2" er hemmelige funktioner.

Første gang dette PIC kort bruges, er alle 10 hukommelsestaster tomme.
Derfor skriver displayet nogle sjove tegn når disse tomme hukommelsestaster trykkes.
Løsning: programmér alle 10 taster med repeatere eller andre frek, før andre funktioner afprøves.

.