Brugsanvisning af PIC print i AP2000 med DigitalfrontDenne beskrivelse passer til software revision 1.11 dato 26 Sep 2000.
Andre revisioner


Skift effekt på pil op/ned
Start hukommelsesscanner på pil op/ned
Vælg pilottone på tast 1=71.9 2=77 3=82.5 4=88.5 5=94,8 0=OFF (display skriver frekvensen)
Vælg display lysstyrke på pil op/ned, 9 niveauer, display skriver tallet. (Ekstra funktioner se nedderst)
Gem aktuel frekvens på de 10 tal-knapper. Både sender og modtager frek. gemmes.


Repeater åbner tone på 1750 Hz, Sender i 1 sek for hvert tryk.
Forskellige repeatere skal have enten 1, 2 eller 3 tryk.


Kort tryk skifter frekvensen 12.5Khz eller 25Khz op.
Hold knap inde for at løbe frek. hurtigt igennem.
Trykkes der under sending (TX), skiftes til HI-POWER, kort indikering i display.


Kort tryk skifter frekvensen 12.5Khz eller 25Khz ned.
Hold knap inde for at løbe frek. hurtigt igennem.
Trykkes der under sending (TX), skiftes til LO-POWER, kort indikering i display.


Indtast modtagerfrekvensen ( der sendes også på denne frek )
Indtast senderfrekvensen ( modtagerfrek. forbliver uændret )


SIMPLEX mode
REPEATER spacing
REVERSE repeater spacing
Display indikering svarer til tekstplaceringen på knappen.


Squelch åbnes og dæmpet støj kan høres. Hvis en station modtages, skrues der automatisk op for lyden.
Derfor kan der OGSÅ scannes med Squelch åben.
Hvis dynamisk squelch funktionen er slået fra høres meget høj støj når SQ knappen trykkes.


Tænd og sluk for radioen.

Når en station modtages, lyser det sidste punktum i displayet.

Inde i MENU - LED display lysstyrke, er ekstra funktioner gemt:
Knap "0" udskriver software revisionen.
Knap "1" og "2" er hemmelige funktioner.
Knap "4" og "5" er model-mode vælgeren, (4 = VHF 144 MHZ) (5 = UHF 432 MHZ)
På denne måde kan samme print med samme software bruges til ALLE AP2000 med CPU front.
Model-mode indstillingen huskes som alt andet, også når strømmen tages af.
Knap "6" Vælger kanal step 12.5 eller 25Khz, det valgte indikeres med enten CH12.5 eller CH25
Knap "7" Dynamisk Squelsh mode til eller fra.

Første gang dette PIC kort bruges, er alle 10 hukommelsestaster tomme.
Derfor skriver displayet nogle sjove tegn når disse tomme hukommelsestaster trykkes.
Løsning: gå ind i MENU - LED display lysstyrke, og vælg den mode som passer til din radio type.
Hvis "4" trykkes skrives 144 i displayet i kort tid, derefter er alle 10 hukommelser sat til 144.000 MHz.
Hvis "5" trykkes skrives 432 i displayet i kort tid, derefter er alle 10 hukommelser sat til 432.000 MHz.

Alle indstillinger samt hukommelser gemmes i en intern FLASH, da denne har en begrændsning på kun 100.000 skrivninger,
Gemmes alt kun første gang der sendes.
Dvs. hvis du har skiftet HI-PO eller LED lysstyrke så send en gang, hvis du vil have at den skal huske
disse indstillinger næste gang radioen tændes.