Brugsanvisning af PIC print i AP2000 med DigitalfrontDenne beskrivelse passer til software revision 1.18 dato 23 Nov 2000.
Andre revisioner


Start HUKOMMELSES-SCANNER på pil op, stop med TX eller hukommelses tal taster.

Start FREKVENS-SCANNER med tal 1-9, stop med TX eller hukommelses tal taster.
Start frekvens indtastes som RX frek. Stop frek. indtastes som TX frek, (læs under INPUT MHZ knappen)
Derefter gå ind i menu-scan og tryk 0 nu er man i store start-stop funktion, (ingen indikering i display af dette endnu)
nu kan knap 1-9 trykkes hvorefter display giver kort blink, vent til scan teksten forsvinder. (læs mere nedderst)

Skift effekt på pil op/ned
Vælg pilottone på tast 1=71.9 2=77 3=82.5 4=88.5 5=94,8 0=OFF (display skriver frekvensen)
Vælg display lysstyrke på pil op/ned, 9 niveauer, display skriver tallet. (Ekstra funktioner se nedderst)
Gem aktuel frekvens på de 10 tal-knapper. Både sender og modtager frek. gemmes.


Repeater åbner tone på 1750 Hz, Sender i 1 sek for hvert tryk.
Forskellige repeatere skal have enten 1, 2 eller 3 tryk.


Kort tryk skifter frekvensen 12.5Khz eller 25Khz op.
Hold knap inde for at løbe frek. hurtigt igennem.
Trykkes der under sending (TX), skiftes til HI-POWER, kort indikering i display.


Kort tryk skifter frekvensen 12.5Khz eller 25Khz ned.
Hold knap inde for at løbe frek. hurtigt igennem.
Trykkes der under sending (TX), skiftes til LO-POWER, kort indikering i display.


Indtast modtagerfrekvensen ( der sendes også på denne frek )
Indtast senderfrekvensen ( modtagerfrek. forbliver uændret )


SIMPLEX mode
REPEATER spacing
REVERSE repeater spacing
Display indikering svarer til tekstplaceringen på knappen.


Squelch åbnes og dæmpet støj kan høres. Hvis en station modtages, skrues der automatisk op for lyden.
Derfor kan der OGSÅ scannes med Squelch åben.
Hvis dynamisk squelch funktionen er slået fra høres meget høj støj når SQ knappen trykkes.


Tænd og sluk for radioen.

Når en station modtages, lyser det sidste punktum i displayet.

Inde i MENU - LED display lysstyrke, er ekstra funktioner gemt:
Knap "0" udskriver software revisionen.
Knap "1" og "2" er hemmelige funktioner.
Knap "4" og "5" er model-mode vælgeren, (4 = VHF 144 MHZ) (5 = UHF 432 MHZ)
På denne måde kan samme print med samme software bruges til ALLE AP2000 med CPU front.
Model-mode indstillingen huskes som alt andet, også når strømmen tages af.
Knap "6" Vælger kanal step 12.5 eller 25Khz, det valgte indikeres med enten CH12.5 eller CH25
Knap "7" Dynamisk Squelsh mode til eller fra.

Første gang dette PIC kort bruges, er alle 10 hukommelsestaster tomme.
Derfor skriver displayet nogle sjove tegn når disse tomme hukommelsestaster trykkes.
Løsning: gå ind i MENU - LED display lysstyrke, og vælg den mode som passer til din radio type.
Hvis "4" trykkes skrives 144 i displayet i kort tid, derefter er alle 10 hukommelser sat til 144.000 MHz.
Hvis "5" trykkes skrives 432 i displayet i kort tid, derefter er alle 10 hukommelser sat til 432.000 MHz.

Alle indstillinger samt hukommelser gemmes i en intern FLASH, da denne har en begrændsning på kun 100.000 skrivninger,
Gemmes alt kun første gang der sendes.
Dvs. hvis du har skiftet HI-PO eller LED lysstyrke så send en gang, hvis du vil have at den skal huske
disse indstillinger næste gang radioen tændes.

Mere info om FREKVENS-SCANNEREN
Hvis frekvens-scanneren startes med feks. knap 6 hvor man ikke har gemt en start-stop frekvens,
Skriver displayet et C på MHz plasen for at indikere fejl, derefter scanner den hele båndet.


Scanneren løber altid fra start til stop.

Samt fra max. til min. frek i det bånd radioen kan køre,
Dette kan udnyttes til at springe et område over,
hvis stop frek. indtastes lavere end start frek.