Montering af PIC print i AP2000 VHF med Digitalfront


Hvis man som her på billedet kun har 5 cifre, vil der mangle et 1 tal. Hvis man bruger en 6 eller 8 cifres front, kommer alle tal med

Denne vejledning beskriver følgende ændringer:

 • 1. Montering af PIC kortet, som kører med 12.5 KHz step.
 • 2. VCO’en ændres til at kunne låse over hele området (144.000 til 146.000 MHz).
 • 3. On/off relæet udskiftes til FET, for at spare varme og strøm. (er ikke en nødvendighed, men anbefales)
 • 4. Da softwaren er lavet med 12.5 Khz step, er det en god ide at montere 2 simple delere i PLL'en
  for at udnytte dette. Men det behøves ikke, hvis man kun vil køre med 25Khz step.


  PLL (Modul B17C)

  Hvis din VHF radio har været ombygget til 2m båndet med EPROM er alle 8 bits til at styre PLL deler foreholdet blevet rykket,
  En gang til højre, dvs bit 1 fra CPU kortet smides væk, Bit2 fra CPU monteres til bit 1 i PLL kortet osv,
  Derved bilver bit 128 ikke forbundet til noget og er derved "1" som vi skal bruge.


  Her ses hvordan de 8 bits skal flyttes, så radioen KUN virker med 25KHZ step, i uombygget PLL.
  Se godt efter før hver modstand udklippes, det er surt at klippe forkert.

  Disse 8 ledninger skal laves tilbage til normalen, KUN hvis du vil montere 12.5khz modifikationen.
  Hvis du ikke har mod på at lave 12.5 Khz modifikationen så vil softwaren også virke,
  men der sker bare ikke noget på de "ulige" frekvenser, kun frekvenser der ender på 00, 25, 50, 75 virker.
  I software version 1.10 eller derover, kan man vælge mellem 12.5 og 25Khz step, til dem er ikke vil lave denne modifikation.
  DVS: indstild frek med det nye PIC16 kort monteret, og check alle 8 bits sådan:
  Sådan skal deler bits måle, i normal 25KHz PLL
  bit 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1
  1 0 0 0 0 0 0 0 - 144.000
  1 0 0 0 0 0 0 1 - 144.025
  1 0 0 0 0 0 1 0 - 144.050
  1 0 0 0 0 0 1 1 - 144.075
  1 0 0 0 0 1 0 0 - 144.100

  Sådan skal deler bits måle MED 12.5 KHz modifikationen.
  bit 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 - 144.000
  0 0 0 0 0 0 0 1 - 144.0125
  0 0 0 0 0 0 1 0 - 144.025
  0 0 0 0 0 0 1 1 - 144.0375
  0 0 0 0 0 1 0 0 - 144.050
  0 0 0 0 0 1 0 1 - 144.0625
  0 0 0 0 0 1 1 0 - 144.075
  0 0 0 0 0 1 1 1 - 144.0875
  0 0 0 0 1 0 0 0 - 144.100
  Dette er fordi er internt bliver monteret en "256" deler bit der er "1". Efter de to eksiterende 74193 delere.
  Samtidig bliver referancen på 25Khz delt ned til 12.5Khz, Nu er begge indgange til faselåsen 12.5Khz.


  Her er selve 12.5Khz modifikationen

  B17 / B22 synthese med 12.5Khz step med 400KHz xtal, printudlæg og mont. beskrivelse af OZ1GID
  B17 / B22 synthese med 12.5Khz step med 400KHz xtal, komplet diagram af OZ1GID


  Syntesizer Mixer og TX mix Osc. (Modul B11B)

  X1 monteres 40.55
  X2 monteres 10.7 (giver 21.4 Mhz til TX Mixer)
  L2 justering af RX og TX frek, denne justeres først, justeres til korrekt frek målt på VCO spolen. (21.4 + modtage frek)
  L1 Blander justering, mål på TP1 efter max DC volt. da denne justering flytter frek lidt skal man tilbage til L2 og efterjustere.
  C29 justering af TX frek.


  VCO Voltage Controlled Oscilator (Modul B19A)

  C7 ændres til 18pF.
  C8 ændres til 10pF.
  C9 ændres til 39pF.
  C11 ændres til 3p3.
  Brug samme typer hvis de kan skaffes, jeg har monteret min med NP0 (sort top) det gav ingen problemer.


  TX Mixer (modul B07D)

  C22 og C24 ændres begge til 68pF. C22 er tit udklippet.
  L1 er 21.4 Mhz Mix input, juster til max DC på TP1 (ca 0.6V)
  TR1 er VCO input samt mixer transformator, juster til max udgangs effekt, lige som resten af trimerene i dette modul


  CPU FRONT - Computerprint D25A og D25B

  Afmonter fronten: 4 skruer i siderne og flexprint fra expander print afmonteres forsigtigt.
  Derefter afmonteres de 4 skruer der holder processorprintet, hvorefter det forsigtigt foldes op.
  Fjern IC1 og IC4 (processor 80C39 og eprom 2732) - isæt det nye print med PIC processoren i stedet for disse 2 IC’er.
  PIC-kortet lægges direkte på soklerne med PIC’en opad. Pres nu modstandsben ned gennem hullerne og ind i soklerne.
  Til sidst afklippes modstandsbenene tæt og loddes.
  Denne fremgangsmåde er at foretrække frem for at montere løse ben i printet
  for herefter at afkorte og forsøge at presse alle ben ned i soklerne på en gang.
  VOL fra PIC kortet forbindes til Volume signalet til fronten, ben 12 (her rød ledning)


  fig 2.

  Hvis dit Computerprint har nummer D25/6035.3 eller lign, er det lavet til at køre både med 24 og 28 bens EPROM'er
  Derfor skal de to huller tætest på programerings stikket på PIC16 kortet ikke forbindes til EPROM sokkelen

  Her ses de to frie huller


  CPU FRONT - Expander print D24E

  Fjern kode nøglen. Displayet og knapperne virker ikke når den er monteret,
  med mindre du klipper modstand R29 på 1 Ohm der forsyner denne kode plug med 5v


  Klip denne modstand, hvis du vil have kode plug'en monteret.


  CPU FRONT - Toneprint D26B

  Fjern IC5 / IC6 / IC7.
  Lod ledning fra 1750 på PIC print til IC6 ben 1 på toneprint.
  Afmonter relæ og diode D4. Monter P-kanal mos fet (IRF9540, IRF9530, IRF9520, IRF4905 eller lign. bedre end 0.6 Ohm)
  og 100Kohm modstand som vist i tegning nedenunder.
  Det er en god ide at vikle noget tape rund om FET'en før montage, for at modvirke kortslutninger.
  Dette sparer 0.9 Watt varme fra kølepladen, samt 1.4 Watt forbrug. Se diagram før og efter FET


  Hvis man kan skaffe en P-FET i SMD-220 hus er den faktisk meget bedre at montere

  Lod en ledning fra transistor Q2 (BD238 eller 2N4918) Emitterben.
  Denne ledning forbindes til en ny lyt på 2200uF, der monteres bagerst i hulrummet.
  Se billede (CPU FRONT - Computerprint D25A) i øverste højre hjørne for at finde Q2.
  Dette gør at der ikke kommer støj i højtaleren når der sendes. (normalt problem med CPU front)

  Her ses hvordan lytten let monteres bag modtageren. Her er der brugt lidt dobbeltklæbende tape til at holde den store lyt fast med.
  Denne kondensator samt FET følger ikke med PIC printet, men skal skaffes lokalt eller bestilles ekstra.


  Sense amplifier for output power B57B1

  Monter anoden fra en 1N4148 på katoden af D1.
  Monter en 100nF på katoden af 1N4148 og til stel.
  Monter en ledning fra denne kondensator og til HI/LO på det nye PIC print.

  Man kan svagt se ZENER D1 under modstanden. Det er lige meget om du lodder på ZENEREN eller ben 3 på IC1; se diagram


  AF and squelch (modul C79B eller C79D)

  Fjern C14.
  Check at R16 er 100 Ohm
  D1 SKAL klippes ud. (den der er forbundet til gaten på Q1)
  Nu laver Audio kortet ikke selv SQ kontrol, MEN det klarer PIC'en ved at styre volumen til minimum på Block2 med et højt signal.

  Billedet her viser dioden der skal klippes i modul C79D.

  Hvis din højtaler giver lidt støj når SQ er lukket, så kan du montere en ekstra lille NPN transistor sådan:
  Emitter til GND
  Basen via en 10K til Block2 (4) terminalen
  Collector forbindes til gaten på Q1 (BF244)


  PILOT TONER (software 1.10 og derefter)

  På ben 12 på PIC'en kommer PWM signalet ud, når pilot tonen er slået til,
  Dette filter fjerner samplingsfrekvensen så grund tonen bliver tilbage.


  Her ses hvordan dette filter kan laves meget kompakt med 4 små SMD komponenter.
  Selve pilot tonen indføres i sidste transistor trin, i modulations forstærker printet, MODUL C61C1. Se Diagram her

  Modstanden på 33K er inde i krympeflexen, den gule ledning skal være så lang at man senere kan åbne CPU kortet.
  Nogle VCO'er skal have mere indput alt efter hvordan de er ombygget, derfor juster denne modstand mellem 12K - 33K.


  LYS I KNAPPER

  Hvis du gerne vil spare yderligere strøm, og har måske ikke brug for lyset i knapperne,
  Så klip disse to modstande på 82 Ohm. Da det måske er svært at komme ind med en skævbidder,
  kan du også bare knække modstanden med en skrugetrækker eller spidstang.