AP2000 Typenumre

Typenummeret har følgende opbygning: AP XXXX - xx Den første halvdel er bestemrnende for sender/modtaqer. Den anden halvdel for betjeninq og frontenhed. Det første "X' vil altid være et "2", nummer to "X" skal anqive belgeomåde, nemlig: 0,7 m = 1 2 m = 2 3 m = 3 4 m = 4 De næste to cifre har betydning for udgangseffekt og eventuelle forskelligeheder, som måtte opstå. Ved anlæg I kompakt kassette d.v.s uden ext. PA-trin, kan de to sidste cifre I første halvdel ligge fra 50 - 99. Ved alle anlæg med ext. PA-trin ligger cifrene fra O0 - 49. Anlæggets funktion, kanalantal og effekt er saledes bestemt af typenummeret. Som eksempel kan en 2 m, 25 w med 12 kanaler og selektiv begge veje komme til at hedde: AP 2225 - 11 Serie nr. 1975. Serie nr. skal altid angives bade på typeskilt og på anlæggets chassis. ----------------------------------------- Typenumre for komplette apparater AP 2000 Frekvens 6 w 6 W 25 w 25W/UHF10W 25W/UHF10W 25 w Offentlig Mhz Printcon. kontinuert Interrmitt. printcon. Duplex Biltelefon Intermitt Duplex AP 2455 AP 2456 AP 2425 AP 2475 AP 2476 AP 2426 68-88 AP 2415(15w) AP 2465(15w) AP 2466(15w) AP 2416(15w) AP 2460(10w) AP 2461(10w) AP 2255 AP 2256 AP 2225 AP 2275 AP 2276 AP 2226 AP 2226-15 146-174 AP 2215(15w) AP 2265(15w) AP 2266(15w) AP 2216(15w) AP 2216-15(15W) AP 2260(10w) AP 2261(10w) AP 2155 AP 2156 AP 2125 AP 2160(10w) AP 2161(10w) AP 2126 AP 2120-18 406-470 AP 2115(15w) AP 2116(15w) Bemærk: Det komplette typenummer består af 6 cifre, f.eks. AP XXXX-xx hvor de sidste 2 cifre svarer til frontsektionens nummer.