AP2000 UHF 70cm 432MHz inside the modules

TX Poweramp intern 10 Watt
TX Transmitter mixer og amplifier
Synthesizer og TX VCXO
VCO Voltage Controlled Oscilator
RX Amplifier og mixer


PA TX Power amplifier 10 Watt


Modul B45A - Output trimmer er mest til venstre, indgangs trimmer mest til højre
Venstre power ind er 13.8V konstant uden om on/off kontakt, højre power ind er variable driver.


TX Transmitter Mixer


Modul B46 - L1 er 21.4Mhz blander indgangs justering, L2 og L3 er blander transformatoren.
L4 L5 L7 L8 Justeres til MAX udgangs effekt på 435.0 (husk at skrue op til max i extern PA)
Derefter skift til 433.5 hvorefter KUN L4 og L5 justeres til max
Skift til 436.5 hvorefter KUN L7 og L8 justeres til max, nu kan senderen dække 432 til 438.


Synthesizer Mixer


Modul C92C - Indstil til 434.875 Juster L1 og L3 til max DC volt på TP1 (1.8Volt), Check at VCO spændingen er 2.9 Volt på udgang 7,
Hvis ikke juster på VCO kondensatoren C1 i VCO modulet.
X1 er 17.01666 MHz for underliggende osc. eller 18.8 for overliggende osc, Juster C3 for rigtig modtager og sender frekvens
X2 er 6.4 MHz referance til PLL kredsen, check med scop på ben 27 på IC1 for ca 5 Vpp
X3 er 10.7 MHz der dobles til 21.4, C51 er 10nF monteret SMD på undersiden (normalt udklippet) Juster L5 for rigtig sende frekvens
Check at der er ca 1Vpp på ben 1 på PLL IC1, ca 5Mhz.


VCO Voltage Controlled Oscilator


Modul C84B - Udgang 5 til tx-mixer, Udgang 4 til Synt (PLL), Udgang 3 til RF mixer.
Mål på TP1 juster C27 til max DC Volt (2.1 - 2.5V) brug plastic trime nøgle.
Indgang 2 er VCO styrespænding, juster C1 til 2.9 Volt.


RX Amplifier and mixer


Modul C85A1 - L6 er 21.4Mhz mellemfrek udgangs spolen, C11 og C12 er VCO injection signalet, juster til max DC volt på TP1
Helicoils L5 L4 L3 L2 justeres til bedst følsomhed på 435.0 MHz, man kan tit få bedre følsomhed hvis alle 4 kærner skrues helt ud
og blæser trykluft ned i de 4 spole huller, hvorefter kærnerne monteres igen og ny optrimning foretages.
C1 er indgangs impedans tilpasning.


RX Amplifier and mixer 1trans version


Modul B48A - Gammel 1 transistor version...