50 Hz lysnet frekvens målinger


Kort tids variationer på lysnet frekvensen ses her.
Der er 1000 Sek i mellem hver måling.
Frekvens regulering udsving har en periode tid på ca. 4000 sek.
DVS dette er elforsyningens korttids reguleringshastighed.


Her er 24 timers målinger. Middel værdi af 88 målinger er = 50.01423864 Hz


Her er 48 timers målinger. Middel værdi af 173 målinger er = 50.00285549 Hz


Her er 72 timers målinger. Middel værdi af 257 målinger er = 50.00239689 Hz
Rød kurve er middel værdi af 40.000 sekunder


Her er 122 timers målinger. Middel værdi af 438 målinger er = 50.00099087 Hz
Rød kurve er middel værdi af 40.000 sekunder

Så noget tyder på at der skal længere tid til før der er 50.00000000 Hz
Download alle mine måledata

Info fra NESA og Elforsyningen:
Minimum frekvens er 49.90 og maximum er 50.10 Hz
Hvis disse grænser overskrides betragtes det som en driftsforstyrrelse.
Frekvensen ligger i hovedreglen inden for 49.95 og 50.05 Hz
Der bliver justeret en gang i døgnet.
Refferancen er et DCF77 ur.

-----------------------------------

50 Hz netfrekvens der styrer en 10 MHz referance

Ideen er at tælle antal net frekvens pulser over feks 500 timer
samtidig tælles antal TCXO pulser, alle pulser summeres over 500 timer
hvorefter en microcontroller justerer TCXO refferancen på 10.000 Mhz ganske lidt op eller ned

Dette projekt er stadig på ide niveau...

Jeg har lavet en PIC16 opstilling der kan måle og opsamle net pulser på en PC,
Det måles netpulser i 1000 sekunder, de sidste 4 målinger vises på et indbygget 32 x 2 LCD display
Hver måling overføres serielt til PC terminal program i ASCII format og afsluttes med linefeed og return, BAUD rate 57600

Her er min test opstilling med det hele.
Download PIC16 HEX fil og source koden i C


Diagram over netfrekvens monitor og TCXO ref counter


PIC16 printet er det samme som det jeg har brugt til wattmeteret
Displayet er 32 x 2 så der er plads til 4 målinger mv.

Lavet Feb til Marts 2002