Digitalt Wattmeter program information og download

Go to English version

Denne side er til program version er 1.00 download her !
Denne side er opdateret 29. Dec 2001.
Brug en PIC16F876 programmer til at kopiere den udpakkede HEX fil ind i PIC'en.


Program info / Brugsanvisning til version 1.00
Hoved startop skærmen viser:

dBm, status, RF-spænding
Bar-graf, RF-effekt watts

Hvis ingen attenuator er monteret, går dBm udlæsningen fra -62 (støjgulv) til +30 dBm (1W)
Status udlæsningen viser det valgte frekvens bånd, og attenuator indstilling.
Brug bånd drejeknappen til at skifte imellem: LF, HF, VHF, UHF and SHF kalibrations hukommelserne.
Jeg har kalibreret mit wattmeter med 0 dBm ved: LF=3.5MHz, HF=14MHz, VHF=145MHz, UHF=432MHz, SHF=438MHz
Du kan selv vælge ved hvilken frekvends du vil kalibrere ved, for at opnå højest precition.

I RF-powermeter skærmen, brug SELECT knappen til at vælge RELATIVE visning.
i denne indstilling er det dB og bar-graf der vises, når man skifter til relativ visning bliver dB tallet nul-stillet


Menu indstillingerne:
For at komme ind i "menu / indstillinger" brug MENU knappen.
Inden i menu skærmen, brug dreje knappen til at vælge den rigtige indstilling.
Ved den rigtige indstilling brug SELECT til at aktivere, dette er også skrevet i displayet.
Her er alle menu punkterne:
0: 0dB, ingen attenuator er monteret 1W max. !
1: -10dB attenuator monteret, 10W max. !
2: -20dB attenuator monteret, 100W max. !
3: -30dB attenuator monteret, 1kW max. !
4: -40dB attenuator monteret, 10kW max. !
5: -50dB attenuator monteret, 100kW max. !
6: DC Voltmeter, aktuel og min. og max.
7: RF Powermeter, den normale startop skærm.
8: Return loss med SWR udlæsning, godt til SWR broen fra OZ6FRS
9: Hjælp Info, en lille brugsanvisning er indbygget.
10: About Info, viser program version og dato mv.
11: kalibrering 0 dBm til det valgte frekvens bånd
12: vis alle kalibrerings værdier
13: Nulstil alle kalibrerings hukommelser
14: Display opdaterings delay 2-80mS


DC voltmeter:
Dette DC voltmeter kan måle fra 0 til 20 volt kun positivt, med en opløsning på 20mV.
Ingen ting brænder af hvis indgangsterminalerne bliver vendt forkert, den kan bare ikke måle noget !
kalibrering sker let ved at montere en eller flere 10mega Ohms modstande i parallelt med R28 eller R18 indtil korrect visning er opnået.
I DC voltmeter skærmen, aktuel spænding, minimum og maximum er vist. For at nul stille min og max tryk select knappen.
Dette voltmeter kan bruges til at måle batteri spændingen hvis et batteri bruges, eller hvad ellers man måtte have lyst til at måle / overvåge
Men husk at indgangs modstanden er omkring 80 kOhm.