Digitalt Wattmeter program information og download

Go to English version

Den sidste program version er 1.03A download her ! version A er lavet til 16F876A
Denne side er opdateret OKT 2005.
Brug en PIC16F876 programmer til at kopiere den udpakkede HEX fil ind i PIC'en.


Program info / Brugsanvisning til version 1.03A
Hoved startop skærmen viser:

dBm, status, RF-spænding
Bar-graf, RF-effekt watts

Hvis ingen attenuator er monteret, går dBm udlæsningen fra -62 (støjgulv) til +30 dBm (1W)
Status udlæsningen viser det valgte frekvens bånd, og attenuator indstilling.
Brug bånd drejeknappen til at skifte imellem: LF, HF, VHF, UHF and SHF kalibrations hukommelserne.
Jeg har kalibreret mit wattmeter med 0 dBm ved: LF=3.5MHz, HF=14MHz, VHF=145MHz, UHF=432MHz, SHF=438MHz
Du kan selv vælge ved hvilken frekvends du vil kalibrere ved, for at opnå højest precition.

I RF-powermeter skærmen, brug SELECT knappen til at vælge RELATIVE visning.
i denne indstilling er det dB og bar-graf der vises, når man skifter til relativ visning bliver dB tallet nul-stillet


Menu indstillingerne:
For at komme ind i "menu / indstillinger" brug MENU knappen.
Inden i menu skærmen, brug dreje knappen til at vælge den rigtige indstilling.
Ved den rigtige indstilling brug SELECT til at aktivere, dette er også skrevet i displayet.
Her er alle menu punkterne:
0: 0dB, ingen attenuator er monteret 1W max. !
1: -10dB attenuator monteret, 10W max. !
2: -20dB attenuator monteret, 100W max. !
3: -30dB attenuator monteret, 1kW max. !
4: -40dB attenuator monteret, 10kW max. !
5: -50dB attenuator monteret, 100kW max. !
6: DC Voltmeter, aktuel og min. og max.
7: RF Powermeter, den normale startop skærm.
8: SSB PEP Wattmeter, med PEAK hold og langsom (variabel) decay
9: Return loss med SWR udlæsning, godt til SWR broen fra OZ6FRS
10: kalibrering 0 dBm til det valgte frekvens bånd
11: vis alle kalibrerings værdier
12: Nulstil alle kalibrerings hukommelser
13: Display opdaterings delay 2-80mS, samt Peak hold og decay tid.
14: About Info, viser program version og dato mv.


DC voltmeter:
Dette DC voltmeter kan måle fra 0 til 20 volt kun positivt, med en opløsning på 20mV.
Ingen ting brænder af hvis indgangsterminalerne bliver vendt forkert, den kan bare ikke måle noget !
kalibrering sker let ved at montere en eller flere 10mega Ohms modstande i parallelt med R28 eller R18 indtil korrect visning er opnået.
I DC voltmeter skærmen, aktuel spænding, minimum og maximum er vist. For at nul stille min og max tryk select knappen.
Dette voltmeter kan bruges til at måle batteri spændingen hvis et batteri bruges, eller hvad ellers man måtte have lyst til at måle / overvåge
Men husk at indgangs modstanden er omkring 80 kOhm.

Nyt i denne version:
Startup teksten i den øverste linje kan kunde defineres, skriv en email med din tekst og modtag HEX fil, husk 20 karaktere
Serial startup streng er ændret og forbedret.