Digitalt Wattmeter Monteringsvejledning

Go to English version

For at få dette instrument til at virke optimalt og overholde måledata,
er det vigtigt at denne vejledning følges grundigt.

Denne konstruktion er lavet med SMD, overflade monterede komponenter.
Disse komponenter er med vilje meget små, for at det skal kunne virke godt over et stort frekvens område.
Klik her for at læse mere om SMD
To stk indgangs print leveres, kun det ene skal bruges indtil vidre.


Lodning af SMD:
Hvis du lodder med højre hånd, Fortin den højre lodde ø ganske lidt,
tag med en pincet ganske forsigtigt fat i SMD komponenten, med venstre hånd,
med loddekolben der har en fin spids, varmes den fortinnede ø op, imens SMD komponenten placeres helt lige,
nu kan den venstre ø let loddes, på normal vis. Jeg har brugt lidt for meget tin, se billederne..


Samme fremgangs måde skal bruges når feks resonatoren loddes,
Fortin printet på den højre ø, fortin resonatoren kun i højre side, med pincet og loddekolbe monteres den helt lige.
Tilsidst loddes de 2 andre forbindelser.
Brug også denne fremgangsmåde med AD8307 kredsen: Fortin lodde ø nr. 3 først, monter IC helt lige med pincet og kolben
Hvis den er lidt skæv kan man godt bøje forsigtigt uden at lodde. Når den sidder helt perfekt loddes alle de andre ben,
Lod i kort tid, Varm lodde-ø op først, ellers varmes kredsen formeget.

Indgangskredsløbet:
Modstand R15 laves af 3 stk 100R SMD i størelsen 1206, monteret i parallel.
De første 2 monteres helt tæt ved siden af hinanden,
den sidste oven på, lige i midten af de 2 nedderste.


Modstand R16 laves af en 33R og en 39R SMD i størelsen 1206, også monteret helt tæt ved siden af hinanden.


R14 på 47R står op fra den lodde ø hvor C13 (8p2) er monteret. I den anden ende loddes L1 fast,
Det er vigtigt at lodde L1 fast på ground planen først, inden den loddes fast på toppen af R14, ellers kan denne modstand let knække.
L1 laves med 0.5 mm fortinnet monteringstråd, 3 vindinger er viklet på et M3 bor. Viklingerne er så tæt som muligt uden at de kortslutter.


Det er ikke helt let at se hvad der står på dette lille print.
Sort grafik tilføjet på dette billede for at forklare.

Indgangs printet skal monteret HELT tæt på BNC eller N eller SMA stikket.
Jeg har brugt et BNC stik, med 4 stk m2.5 gevind huller, dette stik går med stats-garanti aldrig løs, som dem med 1 huls montage.
Nogle BNC stik har et stykke teflon der går 3-4 mm ud bag ved stikket,
dette teflon skal skæres væk, så printet kan loddes helt tæt på metallet bag på stikket.
Midter pinden klippes af så den kun er 2mm lang, derved bliver der et frit stykke print bane hvor der ikke må komme loddetin, på mindst 1mm.
dette sikre en lille fleksibilitet, der er nødvændig for at print og SMD modstande skal kunne overleve flere års brug af stikket.
Husk at lodde printet fast til stikket før inderlederen loddes fast, derved undgår man stress i printet og midterpinden,
når stik og print opvarmes / køler ned. Printet skal loddes hele vejen på undersiden, samt begge sider af midterpinder på oversiden.


PIC16C876 kan sagtens monteres i en sokkel, jeg anbefaler en sokkel af tulipan typen.
De 16 forbindelser til displayet, kan enten bare forbindes med tråd, eller en sokkel lavet af en tulipan ic sokkel,
der er klippet over, vend de to ydersider sammen modhinanden før de monteres i printet, derved kan de ligge helt tæt.
Printet monteres bag på displayet med 2 stk m3 10mm lange stag med gevind i den ende der vender mod displayet.
Husk at montere en plastik skive under den øverste møtrik for at forebygge mulig kortslutning med +5 volt bane på oversiden af printet.

16 stykker monterings tråd føres ind igennem lodde Ø'erne på displayet og ned i soklen der er monteret i printet.
når alle 16 er trykket rigtigt ind og klippet af, kan de let loddes fra display forsiden.
Men pas på ikke at dryppe flus eller tin på skærmen, beskydt måske med maler tape eller papir.


Encoderen set bagfra med teksten op, A & B forbindes til hovedprintet punkt A & B.

7805 regulatoren bliver en smule varm, det er bedst at lodde den i printet helt uden at skulle klippe noget af dens ben,
så kan den let bøjes ned til bundpladen hvor den kan skruges fast, der hehøver ikke nogen isolation under den, da hele kassen er GND


Her er hoved printet samlet og klar til at blive monteret bag displayet.


Hoved printet set bagfra, se stikket til displayet.

Jeg har lavet forsøg med at montere et kobber print imellem displayet og hoved printet.
Dette giver 1 til 2 dBm lavere støjgulv når kassen er lukket helt til, da jeg bor tæt på Gladsaxe senderen,
er der ikke noget bevis for om støjen virkelig kommer fra displayet eller uden for kassen.


Brug et lille tyndt skærmet kabel til at forbinde DC udgangssignalet, fra indgangs printet til hoved printet indgang A.

Afprøvning:
Inden PIC'en monteres i soklen, og inden indgangs kortet bliver forbundet,
skal der afprøves om 7805 regulatoren virker.
mål at der er +5.0 V i lodde Ø,en til indgangs kredsen.
Mål at der er +2.50 volt på IC1, ben 5.
Mål +5 på ben 1,
se at der er lys i displayet, og at hele den ene linje er en smule grå,
dette viser at der er power på displayet med at det ikke er initialiseret.

Monter PIC'en uden power på kredsløbet, tænd og se at der er fuldt liv,
rør med en finger på de 3 lodde Ø'er hvor indgangskredsløbet skal forbindes.
dette skulle gerne give fint udslag på displayet.
Check at AD kredsen er loddet rigtigt i og at der ikke er nogen kortslutninger,
de kan let sidde helt inde under dens ben.
Forbind indgangs kortet, og kontroler at strømforbruget ikke er over 200mA.

Hvis du ikke har en signal genarator til at kalibrere og afbrøve med, kan du stikke en modstand ind i BNC stikket,
og taste din sender eller dit håndapperat (ikke helt tæt på).
Hvis den viser varierendene udslag når du ændre senderens afstand til wattmeteret,
så virker dit nye digitale wattmeter som det skal, nu skal det bare kalibreres før du kan måle helt rigtigt med det.

Kalibrering sker ved at en målesender med udgangsignal 0 dBm forbindes til wattmeteret
Vælg det ønskede frekvens bånd på wattmeteret, med drejeknappen,
Derefter tryk menu, vælg nr 11: Calibrate 0 dBm og tryk select,
Nu er 0 dBm signalstyrken gemt til evig tid, og for altid efter vil den måle inden for +/- 0.5 dB i det valgte bånd.
Dette gentages for alle de bånd man vil bruge.


Her er mål på displayet. Det sværeste og mest tidskrævende er kassen og det store firkantede hul til displayet.
Hvis man er omhyggelig med en fin fil til sidst, bliver det ret pænt.

Der er også en Bygnings-Konkurrence til dem der har lyst til at gøre noget ekstra ud af det mekaniske
Det er jo bare for sjov, alle er meget velkommen til at være med, Jeg glæder mig til at modtage nogle billeder...