Pilot tone generator med ekstra 1750Hz udgang


Denne lille 8bens PIC kreds kan lave 82.5Hz SINUS samt 1750Hz

For at tænde og slukke for tonerne afbryd bare +5V supply til PIC'en
Hvis de ca 2Vpp der kommer ud på begge udgange er for meget, er det jo let bare at montere endnu en serie modstand.

Husk at 82.5 Hz signalet SKAL ind på selve varie cap'en i modulations trinet, tilpads en serie modstand sådan at 82.5 signalet er ca 1/3 af den normale modulations styrke.

1750 Hz repeater åbner signalet, skal bare forbindes via en passende serie modstand til mikrofon indgangen.

Her er monteret en 7805 regulator, samt en 22K pull-up sådan at en kontakt let kan vælge hvilken frekvens den generere.
Hvis man gerne vil spare strøm og størelse så skift til:
R1, R2, R3, R4 = 10K
C1, C2 = 100n
C4, C5 = 10n

OZ1GID har lavet et flot printudlæg til denne konstruktion.
Vis Print