www.webx.dk Start page
OZ2CPU Radioamateur mainpage
Homemade Radio Electronics
SimpleLight Aquarium sunrise moonrise controller, cheap and simple white and blue mixture controller

This page is in Danish, use translator if needed.

Hjemme bygger projekt :
Enkel og billig to kanals LED lysstyring, med glidende overgang mellem dag og nat indstillingerne
Derfor navnet : SimpleLight
For den mest optimale justering af farvebalance i sit akvarie, har mange forsøg påvist, at hvis man tilfører korrekt styrke blå
kan man fjerne den gullige farve, som akvarie vandet ofte har.
Jeg anbefaler kold-hvid som primær lyskilde for derved at kunne nøjes med mindst muligt effekt blå
Derved kan man bygge akvarielamperne med 2 x kold-hvid og 1 x blå.


Her er 3 paneler til et 350 liters akvarie. Hvert panel ligger på hver sit dækglas, hvilket muliggør en enkel og smart service af akvariet,
da hvert enkelt panel let kan håndteres med kun en hånd.


Print layout - her i hjemme-ætser version, dvs 1 lag baner på toppen med et par ledninger, der skal loddes på
Bundlaget er bare ground, let og hurtigt til et par prototyper, så man kan teste funktioner og ideer i praksis,
inden man bruger penge og tid på prof print.


Printet samlet, top siden


Printet samlet, bund siden


For at kunne designe kassen, skal man have styr på alle relevante mål


Ude hos kassedesigneren gik det hurtigt med at tegne kassen i corel.(stort tak DZL)


Det tager lasermaskinen få minutter at skære en kasse ud i 4mm MDF samt at skrive tekster på


G = Ground - strømforsyning. + strømforsyning. + LED fælles. W = White LED minus. B = Blue LED minus.


Bagsiden har hul til skrue montage, maks 10mm hoveddiameter.

Specifikationer:
Forsyningsspænding : 12V DC (10-15V)
Belastningsstrøm : 0-20A pr udgang, til 12V LED systemer (220 watt pr udgang)
lysstyrke, PWM opløsning : 8 bit, 0-255 steps.
lysstyrke, PWM frekvens : 62 kHz (for version 1.00 prototyper)
Ur stabilitet : +/- 2 sek pr dag
Dag / Nat indstillings opløsning : 1 times intervaller (24 muligheder pr døgn)
Overgang Dag / Nat : 1 time, 14 sek pr step

Begrændsninger:
Dagslys skal være kraftigere end natlys (limit er indlagt i software)
Dag time kan ikke være samme som Nat time (limit er indlagt i software)

Brugsanvisning:
ved power-on starter styringen i nat indstilling, efter 14 sek begynder overgangen til dags indstillingen.
Efter 8 timer, begynder overgangen til natindstillingen.
Ideen er at den er "pre-indstillet" i tilfælde af strømafbrydelse
Når man er i dags-mode, kan man justere live på de 2 dreje knapper til dagslys indstilling.
Når man er i nat-mode, kan man justere live på de 2 dreje knapper til natlys indstilling.
Når enheden er i gang med at udføre en overgang fra dag eller nat, reagerer den ikke på drejeknapperne.
Man kan altid afbryde en overgang, eller ændre dag / nat mode, ved at trykke på FORCE knapperne.
Der sker en hurtig overgang på 10 sek, ved tryk på FORCE
Der ændres ikke på indstillede dag / nat tider ved tryk på FORCE
Afbrydelse af FORCE funktion : Når tiden kommer hvor dag eller nat overgang skal ske, vil LED lysstyringen overtage styringen igen.
Indstilling af DAG og NAT tider:
Man trykker ganske enkelt på STORE knappen for at gemme aktuelt tidspunkt.
Der kommer lysændring så længe STORE knappen holdes inde, dette viser at STORE gik godt.
Da dag og nat timen ikke kan være ens, vil der ikke blive gemt/ændret, hvis man prøver at lave denne fejl
Indstilling af uret : Der er ikke noget display, derfor giver det ikke mening at indstille uret.
April 2016 OZ2CPU